Stabsstellen

EU-Repräsentanz Brüssel, EU-Förderprogramme

EU-Repräsentanz

Carolin-Charlotte Kosel
EU-Repräsentanz

Telefon 089 5119-466
Fax 089 5119-444447
carolin-charlotte.kosel--at--hwk-muenchen.de

EU-Förderprogramme

Martina Leyendecker
EU-Förderprogramme

Telefon 089 5119-255
martina.leyendecker--at--hwk-muenchen.deStabsstelle Presse, DHZ

Jens Christopher Ulrich
Stabsstellenleiter, Pressesprecher

Telefon 089 5119-122
Fax 089 5119-129
jens-christopher.ulrich--at--hwk-muenchen.de

Michael Schuhmann
Fotos und Podcasts

Telefon 089 5119-121
Fax 089 5119-129
michael.schuhmann--at--hwk-muenchen.de

Alexander Tauscher
Pressesprecher

Telefon 089 5119-120
Fax 089 5119-129
alexander.tauscher--at--hwk-muenchen.deStabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Manuela Koneczny
Stabsstellenleiterin Öffentlichkeitsarbeit

Telefon 089 5119-124
Fax 089 5119-324
manuela.koneczny--at--hwk-muenchen.de

Andrea Thoma
Stv. Stabsstellenleiterin

Telefon 089 5119-382
Fax 089 5119-324
andrea.thoma--at--hwk-muenchen.deMaria Schmid
Corporate Design & Marketing, Geschäftsstelle handwerkskammer.de

Telefon 089 5119-186
Fax 089 5119-324
maria.schmid--at--hwk-muenchen.de

Sarah Freundshuber
Corporate Design & Marketing

Telefon 089 5119-123
Fax 089 5119-324
sarah.freundshuber--at--hwk-muenchen.deBirgit Kirstein
Corporate Design & Marketing

Telefon 089 5119-352
Fax 089 5119-324
birgit.kirstein--at--hwk-muenchen.de

Laura Nerlich
Kampagnen

Telefon 089 5119-389
Fax 089 5119-324
laura.nerlich--at--hwk-muenchen.de